expr

苏轼水调歌头书法作品欣赏(苏轼水调歌头书法作品欣赏魏碑)

水调歌头

作者:苏轼

  丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

  明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

  转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

田英章硬笔书法作品欣赏:

点击图片查看大图

荆霄鹏硬笔行楷作品欣赏:

吴玉生硬笔行楷作品欣赏:

点击图片查看大图

其它硬笔书法作品欣赏:

苏东坡《水调歌头.明月几时有》

田英章毛笔楷书作品欣赏:

温馨提示:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,如有侵权,请联系删除!